Referenser

Föreläsningen gav mig associationer i nya banor Kimmo var inspirerande, nytänkande, pedagogisk, innovativ och avspänd Jag skulle rekommendera Larger Than Life för den är så annorlunda.

Lennart Claesson

Föreläsningen var givande. Kimmo var bra och nytänkande, rekommenderas.

Patrik Stögnes

Kimmo som föreläsare är energisk och inspirerad. Jag skulle rekommendera föreläsningen för jag tror att alla kan öppna sinna sinnen om de får använda associationer och göra något nytt o annorlunda.

Anna Carin Wårdh

HR-Awardh

Föreläsningen väckte lite nya tankar. Kimmo är inlevelsefull och dedikerad. Rekommenderas för att tänka utanför invanda banor.

Johan Claesson

Jag fick ett nytt intresse för konst. Kimmo var lite forceard på grund av den korta tiden men förmedlade nyfikenhet. Jag skulle rekomendera föreläsningen den väkte tankra om konst, form och fantasi.

Hans Strömsnes

Wistrand Advokatbyrå

Föreläsningen gjorde att jag ser konst på annat sätt. Kimmo var fängslande, kul, spontan, hade energi och djup. Rekommenderas, alla behöver komma utanför boxen och släppa loss kreativiteten.

Thomas Pettersson

PSK-Konsult

Återuppväckta tankar om konst, nya aspekter om färg. Kimmo ger ett mycket engagerat och ärligt intryck. Levande Jag skulle rekommendera föreläsningen den ger ett nyttigt och stimulerande avbrott i vardagssysselsättningen.

Mats Wikström

Pradit AB

Föreläsningen gav större förståelse att tolka konst. Kimmo var intressant, kunnig, erfaren och rolig. Rekommenderas, många vardagsmänniskor kan utvecklas kulturellt, Det var engagerande.

Knut Fredrikssson

Knut Fredriksson Miljökonsult HB

Kimmo är rolig, smittande, öppnar vyer. Rekomenderas.

Alma Delic

Kungälvs Kommun

Föreläsningen öppnade fönstret för konsten. Kimmo är engagerande. Rekommenderas, intressant.

Kjell Lindgren

Knut Fredriksson Miljökonsult HB

Föreläsningen gav mig lugn, tid att tänka på och utvärdera vad jag vill göra och vad som betyder mycket för mig. Kimmo är bra som förmedlar, skapar nya tankebanoro nyfikenhet med presentationen. Den öppnar upp och ger en tid att tänka och utvärdera livet.

Hugo Strömsnes

Föreläsningen fick mig att börja tänka. Kimmo är engagerad och nyfiken. Rekommenderas öppnar upp för funderingar är mångfaceterad och medryckande.

Leif Lek

Föreläsningen gjorde att jag öppnade min väldigt strukturerade, tekniska vardag till något nytt. Vad hindrar mig egentligen? Vad är rätt eller fel?

Kimmo är oförutsägbar, härlig, öppen, ser möjligheter, bringar nya tankar till mig. Kul!

Larger than life rekomenderas för att tänka utanför boxen. Allt är rätt, du kan tänka som du vill och det är ok.

Bra att du står upp och pratar, ger dig hän i de olika skeendena, allt från färg och skulptur till det undermedvetnas mening i våra liv.

Anette Gustafsson

SCA

Larger Than Life fick mig att se lite annorlunda på världen. Kimmo var inspirerande på ett lättsamt och nytt sätt, Föreläsningen rekommenderas

Bo Nilsson

Larger Than Life gjorde att jag nog kommer att se på konst på nytt sätt. Kommer aldrig att se på ett stilleben som tråkigt. Kimmo är bra, intressant, rolig. Började lite trevande men blev väldigt intressant. Rekommenderas, var intressant.

Ingela Bäversand

SCA

Larger Than Life vidgade min karta av verkligheten, lärde mig att se genom poetens ögon. Kimmo besjälar, ger energi, lust, är trygg och berikar. Föreläsningen rekommenderas absolut, ger nya synvinklar och öppnar upp för kreativitet och berikar.

Kersting Wångstedt

Keycoaching

Föreläsningen fick mig att tänka mer fritt. Kimmo är inspirerande, glädjespridare och djup. Larger Than Life rekommenderas för att Kimmo ger inspiration och får en att tänka i andra banor.

Sofia Richardsson

SCA

Föreläsningen gav mig glädje och inspiration att se. Kimmo var kunnig och humoristisk. Rekommenderas

Christina Broberg

Larger Than Life gav mig en positiv syn på konstnärskap. Var öppen för allt, lyssna på ditt undermedvetna. Kimmo var entusiastisk, engagerande och personlig. Rekommenderas den öppnar sinnet.

Kajsa Ericsson

SCA

Föreläsningen gav mig inspiration och nytänkande. Kimmo som föreläsare var trevlig, glad, inspirerande, överraskande, lite jobbig med att vi skall resa oss..

Rekommenderas absolut, som med konstskolor -alla borde gå det

Ann Wiklund

Föreläsningen fick mig att se saker annorlunda. Kimmo är öppen, engagerad, lätt att lyssna på, facilitator, kreativ. Rekommenderas för att få nya perspektiv.

Frida Hansson

SCA

Larger Than Life gav stor nytta. Ser med nya ögon o nya känslor = Undermedvetna.

Kimmo var toppen, mycket pedagogisk och levande. Rekommenderas

Barbro Skantze

Larger Than Life fick mig att tänka mer kreativt. Kimmo är inspirerande, lätt att lyssna på och intressant. Rekommenderas absolut, som inspiration.

Bangsta Hallberg

SCA

Föreläsningen gav eftertanke. Att lära sig se. Kimmo var mycket kunnig och intressant, får med publiken i sitt anförande. Rekommenderas för att det var bra och fångade intresset.

Tore Granbom

Larger Than Life öppnade upp en hel värld av inre associationer. Kimmo är engagerad, barnslig. Rekommenderas absolut! För att han är så tillåtande.

Heimar Svensson

SCA

Larger Than Life gav ett nytt sätt att se på konsten. Hem och måla ur ett helt nytt perspektiv. Kimmo var inspirerande och lätt att förstå, kunnig, pedagogisk, man dras med av hans glädje.

Rekommenderas då deltagarna får en stor portion kunskap och eftertanke.

Eva-Karin Wollsin

Föreläsningen gav mig ett bättre tänkande. Kimmo är inspirerande, mycket bra. Rekommenderas, Kimmo har mycket att lära oss.

Harriet Sjöberg

SCA

Kimmo är lugn, engagerande, humoristisk, förberedd och tydlig. Rekommenderas! Den liknar ingen annan föreläsning men ändå givande på ett annat sätt.

Kenneth Carlzon

Föreläsningen gav mig kunskap om mitt undermedvetna och om vad avstånd kan göra för skillnad. Kimmo som föreläsare är lättsam, rolig, behaglig att lyssna på. Rekommenderas! En annorlunda föreläsning om konst.

Agneta Åsetun Waldenby

SCA

Föreläsningen fick mig att upptäcka. Kimmo var inspirerande positiv, fick mig att se nytt och var öppnande. Rekommenderas, får dig att se nytt

Carl-Gustav Gillström

Föreläsningen öppnade sinnet, Kimmo har fötterna på jorden. Rekommenderas, öppnar sinnet på hur konst kan berika!

Catharina Essén

SCA

Larger Than Life gav nya sätt att se på konst, nya associationer. Föreläsaren var intensiv, innovativ, personlig, inspirerande rolig, gav nya impulser. Rekommenderas, Kimmo är närvarande och delar med sig av sig själv och väcker nya tankar.

Kerstin Andersson

Föreläsningen öppnade sinnet, Kimmo har fötterna på jorden. Rekommenderas, öppnar sinnet på hur konst kan berika!

Catharina Essén

SCA

Föreläsningen gav mig insikt. Kimmo var intressant, kunnig, bra, engagerad och tänkvärd. Rekommenderas, kul att få vinklingen på sättet att se olika på konst/bilder.

Claes Arvidson

Meiro Reklambyrå

Föreläsningen fick mig att tänka fritt och hitta associationer. Kimmo är positiv och inspirerande. Rekommenderas för att använda hjärnan och få associationer.

Marta Mateos

SCA

Larger Than Life fick mig att se saker o ting “med andra ögon”. Fantasiflöde

Kimmo är entusiastisk, tankeväckande, gör en nyfiken på konsten runtomkring en. Rekommenderas, man blir engagerad att se konst med stora öppna ögon.

Annika Larsson

Föreläsningen var intressant. Kimmo var lätt att förstå. Det var en bra lärdom, ger en förståelse.

Erik Jämsä

SCA

Föreläsningen fick mig att se på konst på ett nytt sätt. Kimmo var engagerad, vacker, pedagogisk, inspirerande och kunnig. Rekommenderas, många behöver en sådan här föreläsning.

Ann-Louise Friberg

NBV Väst

Larger Than Life föreläsningen fick mig att se på konst på ett nytt sätt -eyeopener. Föreläsaren var glad, avslappnad, inspirerande, sig själv och snäll. Rekommenderas det var intressant, spännande och inspirerande.

Marie Andrews

SCA

Föreläsningen gav mig bra idéer om hur jag kan prata om bilder/konst med mina elever i skolan. Hur jag kan tänka när jag själv tittar på konst och målar eller tecknar själv. Kimmo hade bra kontakt med publiken. Rekommenderas, inspirerande och ger nya sätt att tänka.

Hjördis Blomberg

Larger Than Life föreläsningen gav mig massor. Kimmo var jordnära, tankeväckande och avdramatiserar konsten!

Rekommenderas, vem behöver inte mer sånt här?!

Eva-Karin Lindh

SCA

Larger Than Life gav tankar om allt, glädje, styrka, nytt tänkande. Kimmo var engagerad, får mig att lyssna hela tiden. Rekommenderas, man får tänka till på ett positivt sätt, Inspirerande.

Iréne Andersson

Föreläsningen gav mig lite nya tankar på konst och betydelsen av konst. Kimmo var intressant men lite rörig. Själva presentationen var lite annorlunda och nytänkande.

Åsa Lindström

SCA

Föreläsningen gjorde att jag lärde mig lite nytt om mig själv. Se på konst på ett nytt sätt. Kimmo var trevlig, kunnig, smårolig och inspirerande Rekommenderas, intressant och lärorikt.

Ann-Britt Eliasson

Föreläsningen gav mig ett nytt sätt att se på saker och ting. Kimmo var engagerad, glad oh detaljerad. Rekommenderas

Gitt Bohma

Larger Than Life fick mig att se saker på olika sätt och FANTISERA. Föreläsaren var inspirerande, rolig, tankeväckande, lagom långt, osvensk=positivt. Rekommenderas för inspirationen.

Eva-Lisa Leijon

Larger Than Life föreläsningen öppnade mina ögon för varför och att det finns en tanke bakom placeringen av motiv (som Morandi)

Kimmo som föreläsare är glad, trevlig, öppen, lätt att lyssna på och lärorik. Rekommenderas för man måste stanna upp och tänka till om konst.

Helen Holm

SCA

öreläsaren var personlig, pedagogisk och berättande. Rekommenderas, intressant.

May-Britt

Östman Ljung

Föreläsningen gav mig inspiration att våga göra konst. Kimmo var spontan och lekfull. Rekommenderas, man lär sig se saker på nytt sätt.

Monica Markinger

Föreläsningen gav mig glädje och eftertanke. Kimmo var inspirerande, leende, levande, generös och mänsklig. Rekommenderas, han kan öppna ögonen på den som är ovan att se på konst.

Ingan Linde

Föreläsningen var spännande och vidgade gränserna. Kimmo var fängslande, entusiastisk, variationsrik och humoristisk. Rekommenderas för att vidga tankemönstret och komma i kontakt med det undermedvetna.

Sievert Rosklint

Larger Than Life gav mig ett nytt sätt att se på konst som komplement till hur jag tänkt tidigare. Föreläsaren var intressant, rolig, glad och avspänd. Rekommenderas för att det har varit en mycket intressant och trevlig stund.

Monica Carlström

Föreläsningen gav mig kreativitet och nyfikenhet. Kimmo var inspirerande, impulsiv och med en känla för positivsm. Rekommenderas, en spännande resa i det undermedvetna.

Rune Jonsson

Larger Than Life gav mig glädje. Kimmo var sympatisk, väcker nyfikenhet och sympati, ödmjuk och skön. Rekommenderas, andra behöver också få chansen att möta konsten.

Eva Rejdemo

Föreläsningen gjorde att jag ser en ny horisont. Kimmo var tydlig, genomtänkt, hade ett gott genomförande med hjälp av datorn. Rekommenderas, man lär sig tänka i det undermedvetna.

Ingemar Karlsson

Lewerth Fastigheter

Larger Than Life föreläsningen gav mig nöje och skaparlust. Fick mig att inse att det var mitt inre flöde som avspeglades i min första abstrakta tavla. Kimmo som föreläsare är rolig, inspirerande, informativ, nytänkande, duktig. Rekommenderas absolut! Var trevligt nöje och intressant!

Josefin Nordgren

Föreläsningen Larger Than Life var fantasieggande, lärde mig om konstnärer. Kimmo var lästtlyssnad. Rekommenderas, mycket intressant och entusiasmerande.

Peter Sahlin

Odd Fellow

Föreläsning gjorde att jag blev glad och varm och öppnade sinnena. Kimmo var mjuk, intensiv och positiv. Rekommenderas, gympa är bra för såväl kropp som själ.e är rolig, inspirerande, informativ, nytänkande, duktig. Rekommenderas absolut! Var trevligt nöje och intressant!

Agne Gustafsson

Föreläsningen gav lite nya tankar kring kreativitet. Kimmo var glad, positiv och underhållande. Rekommenderas, skulle passa för grundskolelärare.

Håkan Holgerson

Föreläsningen var rolig, jag fick skratta vara närvarande med andra och lärde mig hur man kan tänka när man tittar på konst. Kimmo var kortfattad inte långtradig. Rekommenderas, det var roligt.

Catrin

Föreläsningen gör att du får kontakt med det undermedvetna. Föreläsaren var underhållande och avslappnad. Rekommenderas det var intressant.

Ingvar Larsson

Föreläsningen väckte upp mig för konsten. Föreläsaren var lätt, intressant, engagerad, rolig och behaglig. Rekommenderas, det var verkligen intressant.

Sabaheta Vehaboric

Larger Than Life gav större förståelse för konst. Kimmo som föreläsare var glad, hade energi, kunskap och var öppen och konstnärlig. Rekommenderas för det var något nytt och trevligt.

Daniel Von Porat

Att få nya ögon när man ser konst. Föreläsaren var kul, hade ett roligt data collage, bra övningar. Det var roligt att höra vad andra såg i bilderna. Rekommenderas inspirerande att få nya idéer.

Britt.Marie Nordgren

Larger Than Life stimulerar högra hjärnhalvan. Kimmo är sju gånger bättre än kan beskrivas med fem ord. Rekommenderas, det var en annorlunda positiv upplevelse.

Lars Norrman

Föreläsningen öppnade mina ögon och min fantasivärld. Kimmo var entusiastisk och fantasifull. Alla skulle behöva lära sig att se saker under ytan.

Margit Gillström

Föreläsningen gav inspiration. Kimmo var fri, fantasifull, glad, frimodig och öppen. Rekommenderas det var ett stycke gott tänk.

Anders Ydremach