Det kan bli dyrt att halka efter innovationståget…

Roundtrip heaven är en workshop eller föreläsning där du lär dig att bli kreativ på beställning när du själv vill och med vilket ämne som helst.

Låter detta fantastiskt att bara kunna börja generera idéer och sedan veta vad du skall göra med dem?

Du kommer inte bara att sitta och lyssna utan du kommer att få göra själv och lära dig tekniker för hur du kommer in i ett kreativt tillstånd och sedan ett system för hur du går från att skapa idéer till att ta hand om dem och utvärderar dem samt skapa en handlingsplan.

Om du vill veta mer så ring eller maila mig, Kimmo. Mobil 0708 77 68 00 eller maila till kimmo@dagear.se

Gör som Google öka “knäppfaktorn” på firman.

Det är ju inte så att just sökmotorbranschen är hipp och kreativ till sin natur. Det är Googles ägare som har skapat och utvecklar kreativiteten och innovationsförmågan hos sina anställda. Det kan du också göra på ditt företag. Det handlar om tekniker och rutiner som du för in i företagets olika avdelningar.

Innovationsföreläsningen som heter ”Roundtrip Heaven” ger dig kunskaper om hur kreativitet och innovation fungerar och även praktiska verktyg om hur du jobbar med innovation. Teknikerna fungerar på alla olika typer av människor i olika positioner i företaget som marknadschefer, kundansvariga, styrelsen, HR personal, utvecklare för att nämna några.

Med mer innovation, på ert företag skapar du möjligheter för att snabbare och enklare lösa problem, hitta nya och bättre arbetsrutiner, sälja mer genom kreativare marknadsförings och sälj-metoder, skapa nya, mer innovativa produkter eller tjänster.

Innovationsverktyg och kunskaper om hur du kommer in i ett kreativt tillstånd är kärnan och starten för att ditt företag skall lyckas med vardagsinnovation och bli effektivare i den alltmer hårdnande globala konkurrensen.

Föreläsningsmål:

Att du skall få verktyg som ger dig en möjlighet att vara kreativ när du vill och med det du vill. Även att du skall få en förståelse för den kreativa processen.

Föreläsning/Workshopbeskrivning:

Interaktiv föreläsning eller workshop varvad med övningar.

Innehåll:

Roundtrip Heaven är en samling olika kreativitetsverktyg och tekniker för att du när som helst skall kunna slå på den kreativa motorn. Det kan vara att få fram idéer till ett problem eller för att skapa nya produkter eller tjänster eller något annat som du behöver lösa.

Målgrupp:

Personer som vill utvecklas mentalt och bli mer konkurrenskraftiga yrkesmänniskor och vara mer kreativa. Chefer som behöver förbättra verksamheten på nya sätt. HR personal som behöver hitta nya sätt att ta hand om personalen. Säljare och marknadsförare som behöver nya och innovativa sätt att skapa mer försäljning. Produktutvecklare och tjänsteutvecklare som enkelt vill komma på nya innovativa idéer. Styrelsemedlemmar som vill utveckla företaget på innovativa sätt. För att nämna några målgrupper.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper behövs.

Kursmaterial:

Kursmaterial som ingår är dokumentation över metoderna samt diplom

Tid:

Som föreläsning är den 1-2 timmar anpassningsbar. Som workshop är den 3-6 timmar, anpassningsbar.

Mer information