Föreläsning av konstnär Kimmo Hakonen

Introduktion:

Konsten och livet är nära förknippade, vad kan konsten tillföra livet? Hur tänker en konstnär om livet? Hur kan du få du ett rikare liv med hjälp av konsten?

Mål:

Upplvelser som sitter i länge.

Nytt sätt att se på konst och livet.

En rik stund på jorden, med många nya insikter.

Beskrivning:

Larger than life är en föreläsning om livet och konsten som visar på hur du kan se på konst genom en konstnärs ögon. Olika typer av konst kommer att exemplifiera nya tankar som du kan använda när du själv ser på konst. Idéer som ger dig en ny bild av verkligheten utlovas. En roligare bild, kanske en hemskare bild men viktigast av allt en mer känslomässig bild. Historier om konstnärens egna arbeten varvas med andra konstnärers konst, för att berätta historier om hur vår värld ser ut ur konstnärens perspektiv.

Innehåll:

Föreläsning och eget tankearbete samt stunder för reflektioner.

Målgrupp:

Du som som vill få en ny synvinkel på livet genom konsten

Förkunskaper:

Inga förkunskaper behövs, bara ett öppet sinne för nya intryck.

Tid:

Standardtid ca 1 timme kan anpassas till 45-90 minuter