Föreläsning/Workshop, Aha o Yeah

Ett beslut kan vara skillnaden mellan konkurs och succé, undvik felbeslut

För att dina medarbetare skall kunna prestera optimalt så krävs att de har de rätta mentala verktygen. Verktyg som systematiskt, konkret och effektivt gör att de når toppresultat och minimerar felbeslut individuellt likväl som i ett team.

Vad är det för ett verktyg jag pratar om? Jag skall ge dig en snabb översikt…

Innovation och struktur samtidigt…

Korfattat kan metoden summeras, istället för att tänka en massa tankar samtidigt så ger den dig ett sätt att tänka med olika aspekter av ditt tänkande ett i taget.

Att fokusera sitt tänkande på det här sättet gör att du kan gå djupare och bredare på varje aspekt av ett problem. Detta ger dig en bättre kartläggning av problemområdet och ger dig helt nya insikter som gör att du kan fatta mycket klokare beslut och minimera felbeslut.

Föreläsningsmål

Att du skall ha en bra metod för att ta fram gedigna beslutsunderlag till olika frågeställningar.

Kursbeskrivning:

Interaktiv workshop med föreläsningar och individuellt samt grupparbete

Innehåll:

Metoden är enkel och konkret och har följande egenskaper som du kan utnyttja för att få bra beslutsunderlag och sänka dina möteskostnader och höja effektiviteten

 • Tar fram de gömda, oupptäckta sambanden och insikterna i en problemställning eller ett projekt
 • Låter alla individers olika tankestilar briljera
 • Låter dolda egenskaper av din personlighet att blomma
 • Synliggör andra aspekter av dina medarbetare som kan användas även i andra sammanhang
 • Demokratisk process, alla i gruppen har samma möjlighet att uttrycka sin åsikt
 • Skapar ett positivt mötesklimat som andas möjligheter
 • Uppgraderar ditt rutintänkande till nya höjder
 • Skapar tillåtande kultur för kreativitet.
 • Eliminierar prestigen som en faktor i ett beslut
 • Ger högkvalitativa beslutunderlag på kort tid
 • Utvecklar andra delar av ditt tänkande
 • Minimerar konflikter då vi ritar karta och inte argumenterar
 • Omöjliga åsikter får komma fram eftersom vi brainstormar och inte värderar i första fasen
 • Skapa enighet eftersom hela gruppen tar fram beslutsunderlaget.
 • Formel för att utvidga ditt tänkande
 • Ger dig sätt att tänka utanför boxen
 • Hela du är med i processen och skapar en insiktskarta inte bara ditt logiska jag
 • Energi, intelligens, erfarenheter och kunskap utnyttjas maximalt
 • Systematisk metod för att lösa problem eller ta beslut.
 • Visar på risker och faror i projektet
 • Ramverk för att optimera ditt möte, göra det framgångsrikt så att du får ut maximalt bra resultat

Målgrupp:

Chefer och deras medarbetare som beöver få bra beslutsunderlag. För att undvika felbeslut.

Förkunskaper:

Inga förkunskapaer behövs

Kursmaterial:

Övningshäfte med metoden förklarad samt andra dokument där vi löser uppgifter.

Tid:

Som föreläsning är den 1-2 timmar anpassningsbar. Som workshop är den 3-6 timmar, anpassningsbar.