Målet var att skapa en en bättre version av mej. Vi har hunnit så otroligt mycket på denna lilla tid. Skapat en mer hängiven, reflekterande och mer organiserad person. Jag har gjort stora framsteg i min utveckling som ledare, partner och vän. Kimmo var en mycket bra sparring partner som leder samarbetet framåt och kommer med tydliga insikter och reflektioner. Stort hjärta och coachar med glädje, professionalism och inspiration. Kommer med otroligt snabba sammanfattningar.

Stefan 52 år, Delägare i en reklambyrå

Målet var att bli bättre på de områden som jag har identifierat. De är att skapa bättre dynamik på mina teammöten, att i högre utsträckning ta kontakt med personer jag inte känner samt att bli mer involverande mot de människor jag möter varje dag. Samtalen har fungerat väldigt bra. Metodiken har lotsat mig till insikt och åtgärd. Jag har lärt mig att skapa den bild som reflekterar hur jag vill att det skall vara, ta reda på vad som hindrar mig att nå dit och att hitta åtgärd. En insikt jag tar med mig är att ens egna beteende styr väldigt mycket hur saker och ting uppfattas av andra. Några ord till dig Kimmo, jag tycker att det var väldigt bra gjort! Du är väldigt professionell I ditt agerande och inger stort förtroende. Jag har känt mig bekväm med att diskutera upplevda tillkortakommanden med dig som inte alltid är lätta att tala om.

Lennart 57 år, Chef på Volvo

Målen var att tydliggöra bolagets vision, hur vi kan jobba framåt för att nå våra mål samt att hitta sätt att få mina medarbetare att arbeta lite mer självständigt. Jag har lärt mig att strukturera upp mina tankar, fått flera bra verktyg som gör det enklare att komma vidare i olika processer. Många matnyttiga tips och nya sätt att se saker på. Jag kommer att kunna ta bättre beslut som inte bara handlar om min känsla. Jag kommer att kunna bemöta människor på ett bättre sätt på deras villkor snarare än mina. Jag vet hur jag ska kunna reda ut vad som är viktigt för mig och därmed kunna prioritera rätt. Kimmo var en mycket uppmuntrande coach som skapar förtroende och tillit. Han öppnar upp för nya tankar och tillför ett stort värde.

Lena, 44 år, VD/delägare i ett mediaföretag

Om du vill ringa och prata med någon av mina klienter så hör av dig så skall du få namn och telefonnummer.