Rocket Fuel är ett ettårigt program där vi hjälper er att få innovation att bli en drivkraft för tillväxt och konkurrenskraft.

Vi stödjer er i nytänkande och hjälper till att utveckla er organisations syn på innovation och hur den bidrar till tillväxt. Det vi fokuserar på är systematisk innovation och på att utveckla och upprätthålla en innovativ kultur.

Våra uppdrag börjar ofta med en anpassad Innovationskultur undersökning. Undersökningen ger en karta över kulturen med hinder och möjligheter. Efter undersökningen börjar vi att utveckla en steg-för-steg-handlingsplan för hur din organisation skall kunna skapa en systematisk och integrerad innovationsprocess. Vi hjälper er i utvecklingen av innovationskompetens för chefer och enskilda medarbetare.

Som ett resultat av vårt arbete, har företag ofta lättare att attrahera nya och behålla duktiga medarbetare, eftersom innovation berör och engagerar på ett djupare plan. Rocket Fuel är en produkt som kan ge er organisation verktyg för att styra förbi hinder och leda fram till era mål med hjälp av kreativa lösningar, på olika områden som produkt, process och strategi.

Mål

Att ni skall få verktyg som ger er en möjlighet till tillväxt och bättre konkurrenskraft genom kontinuerlig innovation. Samt att bygga upp en innovativ kultur.

Beskrivning:

Rocket Fuel programmet skräddarsys efter er organisations storlek och kultur och vi utvecklar gemensamt en innovationsstrategi som är rätt för er organisation

Metod

Våra metoder är interaktiva föreläsningar och workshops varvade med coaching både IRL (In Real Life) och online.

Innehåll:

Rocket fuel innehåller bland annat Roundtrip Heaven och Aha O Yeah workshopparna samt föreläsningar för att ge alla på företaget samma uppsättning metaforer för att kunna diskutera innovation och kreativitet. Vidare innehåller Rrocket Fuel coaching för enskilda chefer och medarbetare

Målgrupp:

Ledningsgrupper, styrelsemedlemmar som vill utveckla företaget och få verktyg för att genom innovation växa och bli lönsammare samt konkurrenskraftigare.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper behövs.

Kursmaterial:

Kursmaterial som ingår är dokumentation över metoderna samt diplom

Tid:

1 år anpassningsbar till era behov.