Kontinuerlig innovation kräver praktiska verktyg

Om du skall börja använda nya verktyg krävs det att du tränar och använder dem, detta för att få erfarenhet och att de sätter sig i ditt medvetande.

Lift off är en workshop där du praktiskt tränar dig på att få nya idéer och att bli kreativ på beställning. Denna workshop som är en heldag (eller lunch till lunch) innehåller också verktyg för att utvärdera ideerna som du får. Utvärdering är viktig för att veta att idéerna är bra och för att du skall kunna sälja in dem. Ofta behöver idéer säljas in till en styrelsen eller en chef eller någon annan.

Lift off är en sammanslagning av Roundtrip Heaven och Aha O Yeah workshopparna.

Teknikerna fungerar på alla olika typer av människor i olika positioner i företaget som marknadschefer, kundansvariga, styrelsen, HR personal, utvecklare för att nämna några.

Med mer innovation, på ert företag skapar du möjligheter för att snabbare och enklare lösa problem, hitta nya och bättre arbetsrutiner, sälja mer genom kreativare marknadsförings och sälj-metoder, skapa nya, mer innovativa produkter eller tjänster.

Innovationsverktyg och kunskaper om hur du kommer in i ett kreativt tillstånd är kärnan och starten för att ditt företag skall lyckas med vardagsinnovation och bli effektivare i den alltmer hårdnande globala konkurrensen.

Lift Off mål:

Att du skall få verktyg som ger dig en möjlighet att vara kreativ när du vill och med det du vill. Även att du skall få en förståelse för den kreativa processen. Du får också med dig en metod för att utvärdera idéerna för att kunna sälja in dem till andra.

Föreläsning/Workshopbeskrivning:

Interaktiv workshop varvad med praktiska övningar.

Innehåll:

Lift Off är en samling olika kreativitetsverktyg och tekniker för att du när som helst skall kunna slå på den kreativa motorn. Det kan vara att få fram idéer till ett problem eller för att skapa nya produkter eller tjänster eller något annat som du behöver lösa.Den innehåller också verktyg för att utvärdera idéerna, för att kunna sälja in dem.

Målgrupp:

Personer som vill utvecklas mentalt och bli mer konkurrenskraftiga yrkesmänniskor och vara mer kreativa. Chefer som behöver förbättra verksamheten på nya sätt. HR personal som behöver hitta nya sätt att ta hand om personalen. Säljare och marknadsförare som behöver nya och innovativa sätt att skapa mer försäljning. Produktutvecklare och tjänsteutvecklare som enkelt vill komma på nya innovativa idéer. Styrelsemedlemmar som vill utveckla företaget på innovativa sätt. För att nämna några målgrupper.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper behövs.

Kursmaterial:

Kursmaterial som ingår är övningshäfte med dokumentation över metoderna samt diplom

Tid:

7-9 timmar, anpassningsbar.