Verksamhets- & Ledarskapscoaching

Jag har i 26 år jobbat med att hjälpa företag med effektivitetsstrategier och att marknadsföra sig bättre.

Nu vill jag även hjälpa dig.

Jag är certifierad Verksamhets- & Ledarskapscoach från EMCC och ABLC.

Vad vi gör är att vi börjar med en halvtimmes möte för att se vad du behöver ha hjälp med och vi ser vad för förutsättningar det finns för ett samarbete.

Här kommer några ord från klienter jag har hjälpt med coaching

Målet var att skapa en en bättre version av mig. Vi har hunnit så otroligt mycket på denna lilla tid. Skapat en mer hängiven, reflekterande och mer organiserad person. Jag har gjort stora framsteg i min utveckling som ledare, partner och vän. Kimmo var en mycket bra sparring partner som leder samarbetet framåt och kommer med tydliga insikter och reflektioner. Stort hjärta och coachar med glädje, professionalism och inspiration. Kommer med otroligt snabba sammanfattningar.

Stefan 52 år

Delägare i en reklambyrå


Målet var att bli bättre på de områden som jag har identifierat. De är att skapa bättre dynamik på mina teammöten, att i högre utsträckning ta kontakt med personer jag inte känner samt att bli mer involverande mot de människor jag möter varje dag.

Samtalen har fungerat väldigt bra. Metodiken har lotsat mig till insikt och åtgärd. Jag har lärt mig att skapa den bild som reflekterar hur jag vill att det skall vara, ta reda på vad som hindrar mig att nå dit och att hitta åtgärd. En insikt jag tar med mig är att ens egna beteende styr väldigt mycket hur saker och ting uppfattas av andra.

Några ord till dig Kimmo, jag tycker att det var väldigt bra gjort! Du är väldigt professionell I ditt agerande och inger stort förtroende. Jag har känt mig bekväm med att diskutera upplevda tillkortakommanden med dig som inte alltid är lätta att tala om.

Lennart 57 år

Chef på Volvo


Målen var att tydliggöra bolagets vision, hur vi kan jobba framåt för att nå våra mål samt att hitta sätt att få mina medarbetare att arbeta lite mer självständigt.

Jag har lärt mig att strukturera upp mina tankar, fått flera bra verktyg som gör det enklare att komma vidare i olika processer. Många matnyttiga tips och nya sätt att se saker på.

Jag kommer att kunna ta bättre beslut som inte bara handlar om min känsla. Jag kommer att kunna bemöta människor på ett bättre sätt på deras villkor snarare än mina. Jag vet hur jag ska kunna reda ut vad som är viktigt för mig och därmed kunna prioritera rätt.

Kimmo var en mycket uppmuntrande coach som skapar förtroende och tillit. Han öppnar upp för nya tankar och tillför ett stort värde.

Lena, 44 år

VD/delägare i ett mediaföretag


Om du vill ringa och prata med någon av mina klienter så hör av dig så skall du få namn och telefonnummer.

Det har gjorts undersökningar som visar på ROI för coaching. Jag presenterar några av dem här.

ROI 529% till 788%

Coaching gav 529% avkastning på investeringar och betydande immateriella fördelar för verksamheten. Om vi räknar med de ekonomiska fördelarna med att anställda stannar kvar längre tid ökade den totala avkastningen till 788%.

ROI 570%

Forskning om Ledarskapscoaching av Manchester Group Inc fann att: “Ledarskapscoaching ger avkastning på investeringen på nästan sex (5,7) gånger den ursprungliga investeringen i ett typiskt coachinguppdrag.” “Företag som har tillhandahållit coaching till sina chefer och deras team har förbättringar på över 48% i produktivitet, kvalitet och organisation.” “Chefer som har fått coaching har rapporterat förbättringar på över 60% i arbetsrelationer med de som de rapporterar till direkt och kamrater, lagarbete, arbetsnöjdhet och konfliktlösning.”

ROI 689%

Coaching producerade immateriella och monetära fördelar för sju av åtta affärsområden och ROI på 689 procent

En av de intervjuade ledarna sa att hans coachingerfarenheter gjorde det möjligt för honom att bygga

team mer effektivt. Med stöd av coachen utvecklade han tekniker för att skapa högpresterande team och förbättrade också sin egna förmåga att bidra till högpresterande team. Han uppskattade att han fick minst 32 timmar extra tid i månaden på grund av dessa åtgärder. Han tillskrev 100 procent av denna vinst till coaching han fick och han var 100 procent säker på sin uppskattning.


FALLSTUDIE: Stefans passionsresa

Inledning

Här kommer en case studie över vad vi hade för mål och vad vi åstadkom under våra coachingsessioner. Vi hade 10 coaching timmarr de var utspridda ungefär en per vecka med en lucka på 2 veckor vid ett tillfälle.

Effekter av coaching

Stefan som hade lite olika mål ett var att jobba med företagets organisation och som ett andra mål hade han att jobba med sin passion.

Vi började att jobba med organisation efter att vi hade fått ordning på organisationen gick vi över till passionen.

När vi kom till insikter om vad som gav passion så jobbade vi vidare på det och när passionen ökade så gav det även effekt på glädje, kvalitet, kreativitet och kontakt med människor. Vi skattade siffrorna under tiden och sedan efter tio timmar.

Efter tio timmar så hade passion gått från 4 till en 7-8 upp 43% och glädjen hade gått från 6 till 8, kvalitet från 6 till 8, kreativitet från 7 till 8, kontakt med människor från 5 till 7. Detta var riktiga fina siffror på den korta tiden tyckte Stefan.

Stefans egna ord om sin resa:

Vilka var målen?

Målet var att skapa en en bättre version av mig.

Vad har uppnåtts?

Vi har gjort stora framsteg i min utveckling som ledare, partner och vän.

Vad har fungerat bra?

Jag tycker att allt har fungerat bra, det som hade varit önskvärt var att jag själv skulle haft mer tid för eget arbete mellan sessionerna.

Vad har jag lärt mig?

Så otroligt mycket på denna lilla tid. Skapat en mer hängiven, reflekterande och mer organiserad person.


Viktigaste insikter?

Att det går att skapa förändring och utveckling genom coachning och träning.

Hur använder jag detta i framtiden?

Jag kommer använda dels mina egna insikter nu och i framtiden samt få fler i min omgivning att faktiskt investera i coachning.

Hur var Kimmo som coach?

En mycket bra sparring partner som leder samarbetet framåt och kommer med tydliga insikter och reflektioner. Stort hjärta och coachar med glädje, professionalism och inspiration. Otroligt snabba sammanfattningar.

Jag älskar att lära mig och bli bättre varje dag här nedan några utbildningar jag har gått för att kunna bli den bästa coachen för dig